WashAndGo 10.5

WashAndGo 10.5

Abelssoft – 2,1MB – Commercial
ra khỏi 31 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Phiên bản mới nhất của WashAndGo, "xử lý bàn chải" phần mềm máy tính, cho phép người dùng để chỉ đơn giản và dễ dàng làm sạch của đĩa cứng máy tính, giải phóng dung lượng đĩa và tăng tốc truy cập vào dữ liệu quan trọng. -WashAndGo loại bỏ tập tin rác mà điền vào đĩa cứng và không phải làm gì ngoại trừ làm chậm máy tính. Tập tin rác có thể được gỡ bỏ bởi WashAndGo bao gồm các tập tin tạm thời không được gỡ bỏ khi chương trình là đóng cửa, cũ tập tin an toàn bản sao được tạo ra tự động bởi một số chương trình, 0 byte tập tin với không có nội dung thực sự, sai và gây nhầm lẫn các mục đăng ký Windows, trùng lặp DLL thư viện, Dịch vụ thừa và lỗi thời gói tập tin, sai gỡ bỏ cài đặt mục và lưu trữ trình duyệt Internet Explorer, Opera va Firefox. Với nhau, các tập tin không cần thiết có thể làm cho một máy tính chạy chậm hơn bình thường, và chiếm không gian đĩa. -WashAndGo nói với người sử dụng bao nhiêu không gian đĩa đã được giải phóng, do đó, những lợi ích của chạy chương trình có thể được nhìn thấy ngay lập tức. Một nhấp chuột duy nhất bắt đầu WashAndGo kiểm tra đĩa cứng. Người dùng sau đó xem xét một danh sách các tập tin rác phát hiện và cho phép tiến hành WashAndGo để loại bỏ chúng. Người sử dụng có muốn ở bên an toàn có thể bật tùy chọn bảo mật của WashAndGo để cho phép việc thu hồi, nếu cần thiết, của tất cả các file bị xóa cho tối đa 14 ngày sau khi sạch sẽ lên. Chương trình là nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy. -Để WashAndGo đòi lại không gian đĩa bị lãng phí của bạn!

Tổng quan

WashAndGo là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.005 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WashAndGo là 27.04, phát hành vào ngày 02/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 27.04, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

WashAndGo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,1MB.

Người sử dụng của WashAndGo đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WashAndGo!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.005 UpdateStar có WashAndGo cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại